Władze spółki

Rafał Chomicz

Prezes Zarządu

Urodzony w 1968 r. w Gdańsku. Ukończył studia magistersko - inżynierskie w Katedrze Radiokomunikacji i Telewizji Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej.

Początek obecnie kontynuowanej ścieżki zawodowej to lata dziewięćdziesiąte, kiedy to związał się z branżą bankową (m. in. Departament Telekomunikacji Banku Gdańskiego S.A.).


Krokiem milowym było jednak przejście w 1997 do firmy Systemy Sieciowe Sevenet sp. z o.o. (poprzednika prawnego obecnej spółki Sevenet S.A.), początkowo na stanowisko Inżyniera Systemów Teleinformatycznych, aby w latach 1998-2008 objąć funkcję V-ce Prezesa ds. Technicznych – a po przekształceniu w Sevenet S.A. – funkcję V-ce Prezesa ds. Sprzedaży (2008 - 2009).


Od 2008 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Stoczni Remontowej NAUTA S.A., a w latach 2008 - 2009 był Członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego Toruń Energohandel sp. z o.o.

Od 2009 r. Rafał Chomicz pełni obowiązki Prezesa Zarządu Sevenet S.A., realizując strategię rozwoju spółki i zarządzając m.in. obszarem handlowym.

Joanna Barczyk

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Urodzona w 1979 w Gdyni. Ukończyła studia magisterskie z zakresu Zarządzanie i Marketing na Wydziale Administracji Akademii Morskiej w Gdyni oraz Podyplomowe Studia Public Relations na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej.

___________________________________________________________________

Od 2006 roku związana z firmą Sevenet S.A. Początkowo, jako Kierownik Biura Zespołu Marketingu i Wsparcia Biura (2006-2007), następnie jako Kierownik Biura Zarządu i Marketingu (2007-2008) oraz jako Dyrektor Pionu Administracji i Marketingu (2008-2010).

__________________________________________________________________

Od 2010 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Sevenet S.A., realizując m.in. strategię marketingową spółki, nadzorując relacje inwestorskie, działania z zakresu public relations, systemy zarządzania jakością i in.

__________________________________________________________________

W latach 2011-2012 była Przewodniczącą Rady Nadzorczej w Logitel Sp. z o.o.

Od 2015 roku pełni obowiązki Członka Rady Nadzorczej Seventica Sp. z o.o.

Tomasz Labak

Członek Zarządu ds. Technicznych

Urodzony w 1981 roku. Ukończył Politechniką Krakowską na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, na specjalności Teleinformatyka, specjalizacji Bezpieczeństwo.

___________________________________________________________________

Po ukończeniu studiów ambitnie zdobywał doświadczenie i piął się na kolejne szczeble kariery zawodowej, zaczynając od Inżyniera Sieciowego, przez stanowisko Kierownika Zespołu Konsultantów, aż do Dyrektora Technicznego w firmie integrującej infrastrukturę IT.

___________________________________________________________________

W 2015 roku rozpoczął pracę w firmie Sevenet S.A na stanowisku Dyrektor Działu Data Center&Security, a w 2018 roku został powołany na Członka Zarządu ds. Technicznych (CTO).

___________________________________________________________________

W ramach pełnionej funkcji odpowiada m.in. za nadzór, kierowanie i organizowanie Działu Technicznego, nadzór nad wprowadzaniem nowych technologii, a także nad prowadzeniem analiz strategicznych mających wpływ na definiowanie bieżących i długoterminowych potrzeb inwestycyjnych spółki.

Tomasz Bator

Członek Zarządu ds. Finansowych

W 1993 roku ukończył studia wyższe na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej uzyskując tytuł magistra-inżyniera (kierunek: informatyka).

___________________________________________________________________

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT, od 2012 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce APN Promise S.A., gdzie odpowiada m.in. za finanse spółki.

__________________________________________________________________

W 2015 roku został powołany na Członka Zarządu ds. Finansowych w firmie Sevenet S.A.

___________________________________________________________________

W ramach pełnionej funkcji odpowiada m.in. za: nadzór nad Działem Księgowości; nadzór nad wszystkimi aspektami zarządzania finansami w Spółce, czy też za prowadzenie analiz strategicznych mających na bieżąco i długoterminowo określać potrzeby finansowe Spółki.

Tomasz Kłodnicki

Członek Zarządu ds. Sprzedaży

Urodzony w 1968 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, kierunek Informatyka (absolutorium).

___________________________________________________________________

Przeszedł też szereg specjalistycznych szkoleń zarówno z zakresu technologii teleinformatycznych, jak i technik sprzedażowych, badania potrzeb klienta itd.

___________________________________________________________________

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży IT, zdobyte w ramach pracy w firmach integrujących infrastrukturę IT. Zarządzał dużymi zespołami handlowymi sprzedającymi zaawansowane rozwiązania IT na rynkach enterprise, public oraz commercial.

__________________________________________________________________

W 2015 roku rozpoczął pracę w firmie Sevenet S.A. i został powołany na Członka Zarządu ds. Sprzedaży.

___________________________________________________________________

W ramach pełnionej funkcji odpowiada m.in. za nadzór, kierowanie i organizowanie pracy Działu Sprzedaży; bieżące kontakty handlowe z Klientami i Kontrahentami; przygotowanie i odpowiedzialność za wykonanie rocznych i wieloletnich planów sprzedażowych przyjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, czy też poszukiwanie nowych rynków sprzedaży.

Partnerzy

Nagrody

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.