pl
Skontaktuj się z nami

Bez żadnych wątpliwości, każdego dnia napotykamy bariery, które sprawiają nam trudność. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że takim problemem może być porozumiewanie się podczas załatwiania najprostszych zdawałoby się spraw. Z takim wyzwaniem na co dzień mierzą się osoby, posługujące się językiem migowym – osoby Głuche. 

Od niedawna dopiero dostrzec możemy próby budowania mostu łączącego świat osób słyszących z osobami niesłyszącymi. Możliwości jakie w tym zakresie niosą ze sobą nowoczesne technologie są kluczowe. Szacuje się, iż w Polsce żyje prawie 200 tysięcy osób z ubytkiem słuchu. Osoby te, które są mobilne i w pełni sprawne, na co dzień borykają się z problemem komunikacyjnym w instytucjach użyteczności publicznej.

Komunikacja bez barier to innowacyjne rozwiązanie działające w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne. Osoba Głucha przybywająca do urzędu bądź do wybranej instytucji, może zostać obsłużona w taki sam sposób, jak każdy inny klient, bez problemów ze zrozumieniem, co ma do przekazania druga strona. Działa to w prosty sposób: nawiązuje się połączenie video z Contact Center. Rozpoczyna się wideokonferencja umożliwiająca komunikację trzech osób: pracownika danej instytucji, tłumacza języka migowego oraz osoby Głuchej. Problem, z którym przybywa osoba Głucha, rozwiązywany jest w czasie rzeczywistym. Urzędnik z łatwością bierze udział w przeprowadzanej rozmowie, jednocześnie wykonując wszelkie formalności niezbędne do sfinalizowania sprawy, z którą przybywa klient.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.komunikacjabezbarier.pl

Nasze kompetencje dla Twojej firmy

Skontaktuj się z nami

Partnerzy

 • Microsoft
 • CISCO
 • NICE
 • IBM
 • Check Point
 • MICROSENS
 • ZOOM
 • Microsoft
 • Cisco partner
 • NICE
 • IBM
 • Check point
 • MICROSENS
 • ZOOM