en
Contact us
We are pleased to announce that today the premiere of the latest Case Study takes place.

Dzięki połączeniu wiedzy i doświadczenia PKO Banku Polskiego, Sevenet oraz Cisco zostało wdrożone rozwiązanie Cisco Unified Contact Center Enterprise Edition w jednym z największych Contact Center w sektorze finansowym w Polsce. Dodatkowo została zapewniona stabilna dostępność obsługi telefonicznej, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Zachęcamy do śledzenia naszych kanałów społecznościowych oraz strony https://sevenetbusinesstory.pl/pko-bp