pl
Skontaktuj się z nami
Atende oraz Sevenet poinformowały dzisiaj o rozpoczęciu działań mających na celu analizę możliwości połączenia Sevenet z wyodrębnioną częścią Atende, wyspecjalizowaną w integracji teleinformatycznej - nie później niż do 30 czerwca 2022 r.

Jeśli decyzja o fuzji spółek dojdzie do skutku, będzie to prawdopodobnie największa transakcja na polskim rynku integratorów teleinformatycznych ostatnich lat. W efekcie połączenia, w ramach jednego podmiotu skupione zostaną komplementarne kompetencje i przewagi rynkowe zarówno w zakresie specjalizacji produktowej, jak i oferty integratorskiej dla różnych branż.

Połączenie spółek nastąpiłoby poprzez wniesienie przez Atende aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) do Sevenet w zamian za objęcie akcji. Zarówno ZCP Atende jak i Sevenet specjalizują się w integracji technologii od wiodących globalnych dostawców, w szczególności w rozwiązaniach Cisco.

Dzisiejsza sytuacja na rynku integracji teleinformatycznej charakteryzuje się dużą konkurencją, która ma związek z obecnością na rynku wielu spółek integracyjnych o zbliżonych do siebie pozycjach i potencjale. Implikuje to naturalną potrzebę konsolidacji rynku – mówi Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende.Dzięki połączeniu, przewagi rynkowe obu firm, wynikające z szerokiej wiedzy inżynierskiej oraz wzajemnych komplementarnych umiejętności technicznych skupione zostaną w jednej organizacji, która ma szansę ugruntować i w znaczący sposób wzmocnić pozycję lidera rynku integracji teleinformatycznej.

Sevenet i Atende to niekwestionowani liderzy na rynku rozwiązań teleinformatycznych. Wyjątkowe specjalizacje spółek, w szczególności rozwiązania z rodziny Collaborations oferowanych przez Sevenet, czy szeroka oferta z zakresu integracji sieciowej Atende, pozwolą zaoferować kompleksowe, spójne, w najwyższych standardach rozwiązania dla klientów obsługiwanych przez Spółki, a także wejść na rynek z pełną, maksymalnie szeroką ofertą do nowych potencjalnych klientów mówi Rafał Chomicz, prezes zarządu Sevenet.

W celu osiągnięcia zamierzonego celu, Atende zamierza wydzielić ZCP w ramach swojej organizacji nie później niż do 1 stycznia 2022 r. Równolegle, spółki przystępują do procesu analizy wzajemnych pozycji rynkowych i potencjałów Sevenet i ZCP, ich wartości oraz możliwych do osiągnięcia efektów synergii. Wyniki tej analizy będą stanowić podstawę do ustalenia warunków połączenia, a ostateczną decyzję o połączeniu podejmą walne zgromadzenia obu spółek.

W ostatnich latach, obserwujemy globalne wzrosty w zakresie wszystkich głównych filarów technologii: infrastruktury, oprogramowania, usług IT czy innowacji. Obie spółki są doskonale spozycjonowane do tego, aby zyskać na tym trendzie, a po połączeniu nasza przewaga stanie się jeszcze mocniejszadodaje Marcin Petrykowski.

Jedynie kompletna oferta rozwiązań o najwyższym poziomie jakości i niezawodności pozwoli na dostarczanie usług dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów – uzupełnia Rafał Chomicz.

Atende

Atende S.A. to wiodąca, notowana na GPW, grupa technologiczna z 30-letnią historią w realizacji zaawansowanych projektów informatycznych. Grupa specjalizuje się w świadczeniu nowoczesnych usług cyfrowych, integracji sieci i systemów IT oraz komercjalizacji autorskich rozwiązań softwarowych. Koncentrując się na potrzebach klientów, Atende dostarcza usługi z zakresu m.in. budowy sieci, integracji infrastruktury, cyberbezpieczeństwa, migracji do chmury i rozwiązań chmurowych oraz cyfryzacji procesów w oparciu o blockchain – operując w pełnym łańcuchu wartości, od audytu i projektu, poprzez wdrożenie, serwis i utrzymanie, po kompleksowy outsourcing. W skład grupy kapitałowej dodatkowo wchodzi sześć spółek portfelowych, które dostarczają własne oprogramowanie i usługi IT: Atende Industries tworzy rozwiązania dla inteligentnej energetyki, Internetu Rzeczy oraz Przemysłu 4.0; Phoenix Systems dostarcza własny, unikalny w Europie, otwarty system operacyjny czasu rzeczywistego oraz oprogramowanie dla tzw. Smart Devices; A2 Customer Care dostarcza usługi konsultingowe i programistyczne dla rozwiązań SAP; OmniChip specjalizuje się w projektowaniu zaawansowanych układów scalonych; TrustIT świadczy nowoczesne usługi zdalnego utrzymania i wsparcia IT; Codeshine tworzy na zamówienie oprogramowanie i aplikacje webowe.
www.atende.pl

Sevenet

Sevenet S.A. jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Od czerwca 2011 r. akcje Spółki notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect. Sevenet S.A. wykonuje prace dla jednych z największych polskich przedsiębiorstw oraz instytucji w Polsce. Oferuje usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach następujących linii biznesowych: Dostęp do sieci, Systemy Komunikacji Biznesowej, Systemy Contact Center, Data Center (centrum przetwarzania danych) oraz Bezpieczeństwo danych. Polityka firmy Sevenet S.A. zakłada partnerską współpracę z wieloma podmiotami z sektora IT i nowych technologii. W związku z tym, Spółka posiada liczne certyfikaty partnerskie potwierdzające jej profesjonalizm m.in. Cisco Gold Certified Partner, Microsoft Gold Application Integration, Microsoft Gold Data Center, Microsoft Gold Communications, Microsoft Gold Project and Portfolio Management, IBM Business Partner, NICE Business Partner i inne.
www.sevenet.pl