pl
Skontaktuj się z nami

Certyfikaty zdobyte przez Sevenet S.A. stanowią solidną gwarancję rzetelności i profesjonalizmu naszej działalności.

ISO 9001 / PN-EN ISO 9001:2015-10

Zintegrowany System Zarządzania Zarządzania Procesami wewnątrz spółki tj. sprzedaż, doradztwo, projektowanie, audyty, dostawy, instalacje, wdrożenia, integrację, serwis, konserwację, naprawy, wsparcie techniczne, eksploatację i outsourcing w wymienionych dziedzinach.

WSK

Wewnętrzny System Kontroli spełniający kryteria WSK w zakresie: wywozu, transferu wewnątrzunijnego, usługi pośrednictwa, pomocy technicznej, przywozu, tranzytu towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.11.2000r. (Dz. U. 2004 r. Nr 229, poz. 2315 z późniejszymi zmianami).

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia uprawniające do ochrony informacji o klauzuli „TAJNE”.