pl
Skontaktuj się z nami

Dostarczenie zestawu aplikacji wspomagających pracę w Contact Center.

Sektor: Finansowy
Problem biznesowy: Brak efektywnego zarządzania kampaniami wychodzącymi, brak prezentowania podstawowych informacji konsultantowi oraz brak możliwości odkładania informacji zebranych podczas rozmowy.

                            

 

 • Dostarczono narzędzie (menadżer kampanii) do organizacji i zarządzania kampaniami sprzedażowymi oraz windykacyjnymi.
 • W celu sprawnej obsługi połączenia przez konsultantów dostarczono oprogramowanie udostępniające skrypty rozmowy. Umożliwia ono zarówno prezentowanie konsultantowi informacji o kliencie podczas połączenia telefonicznego jak również prowadzenie przez konsultanta rozmowy zgodnie z ustalonym szablonem. Konsultanci mogą wpisywać do prezentowanego skryptu informacje zbierane od klientów w sposób ustrukturyzowany.

Dostarczenie aplikacji przetwarzającej dane biznesowe kampanii sprzedażowych z modułem BI

Sektor: Finansowy

Problem biznesowy: Brak zautomatyzowanego procesu realizacji kampanii wychodzących. System nie dostarczał rozbudowanych możliwości sterowania procesem dzwonienia.

         

 • Dostarczono narzędzie (menadżer kampanii), które umożliwia dwukierunkową integrację z zewnętrznymi systemami dostarczającymi dane do dzwonienia.
 • Menadżer umożliwia zarządzanie przekazanymi kontaktami w zakresie priorytetów dzwonienia, kalendarza dzwonienia, obsługi sytuacji braku możliwości zestawienia połączenia ,prezentacji różnymi numerami telefonów oraz wielu innych parametrów.

Dostarczenie aplikacji badającej poziom zadowolenia klientów z usługi.

Sektor: Finansowy

Problem biznesowy: Brak możliwości prowadzenia konfigurowalnych i zautomatyzowanych ankiet określających poziom wskaźnika NPS.

           

 • Dostarczono narzędzie do tworzenia i prowadzenia ankiet Net Promotor Score (NPS).
 • Narzędzie umożliwia wydzielenie numerów telefonów klientów na podstawie listy kontaktów dla danego agenta, skilla, zespołu, czasokresu oraz tematu rozmowy.
 • Ankiety mają postać komunikatów i opcji wyboru umożliwiających przekazanie klientowi informacji oraz pobranie wpisanej przez niego wartości (np. oceny przebiegu rozmowy). Dobór struktury ankiety (komunikatów i opcji wyboru) również jest konfigurowalny – np. w zakresie różnej skali ocen.

Dostarczenie aplikacji do zestawiania kontaktu z klientem w czasie rzeczywistym.

Sektor: Finansowy

Problem biznesowy: Brak dwuetapowej weryfikacji tożsamości klienta podczas korzystania z aplikacji mobilnej i bankomatów. Weryfikacja musi następować w czasie rzeczywistym, aby klient nie musiał zbyt długo czekać na jej przeprowadzenie i wynik.

• Dostarczenie aplikacji umożliwiającej realizację automatycznych kampanii głosowych wychodzących czasu rzeczywistego.

• Czas uzyskania przez klienta połączenia nie przekracza 15 sekund od momentu zlecenia dyspozycji w aplikacji mobilnej lub z poziomu bankomatu.

• Dostarczony mechanizm wydzwaniający rozpoznaje i obsługuje sytuacje wyjątkowe (brak zasięgu u klienta, przerwane połączenie, itp.) oraz odpowiednio modyfikuje proces dzwonienia – np. ponawia kontakt po określonym czasie.

             

Realizacja obsługi video chat ze strony WWW do systemów Contact Center (B2C).

Sektor: Finansowy

Problem biznesowy: Brak możliwości szybkiej pomocy klientom, którzy nie mogą wykonać operacji na stronie WWW banku.

           

 • Dostarczenie kanału wideo-chat ze strony WWW do systemu Contact Center. Klient, będąc na stronie WWW Banku, ma możliwość uruchomienia połączenia chat, które może następnie eskalować do komunikacji wideo-chat.
 • Podczas sesji chat, klient może udostępnić widok swojego ekranu dla konsultanta Contact Center i wspólnie mogą poruszać się po stronie jaką widzi klient. Konsultant ma możliwość podglądu tego co wpisuje konsultant jak również samodzielnego uzupełniania pól.

Dostarczenie aplikacji służącej do zbierania danych biznesowych o kontakcie z klientem.

Sektor: Energetyczny

Problem biznesowy: Brak możliwości zbierania przekazywanych przez klienta informacji w sposób ustrukturyzowany i następnie przekazywania ich do systemów bilingowych.

                       

 • Dostarczono narzędzie do zbierania informacji przekazywanych przez klientów dzwoniących do Contact Center.
 • Podczas połączenia telefonicznego, konsultantowi prezentowany jest skrypt rozmowy zawierający informacje jakie należy przekazać klientowi oraz pola, w które należy wpisać (bądź wybrać opcję) informacje od klienta.
 • Zestawy pytań i zbieranych informacji mogą być różne w zależności od kontekstu połączenia. Do przygotowania różnych skryptów służy graficzny edytor, stanowiący narzędzie biznesowe.

Dostarczenie aplikacji służącej do analizy i prezentowania informacji o historycznych działaniach klienta.

Sektor: Finansowy

Problem biznesowy: Konsultant podczas obsługi połączenia nie widzi całościowej historii kontaktu między klientem i bankiem. Prezentowana historia zawiera jedynie  Informacje zapisane w systemach CRM nie są wystarczające (opisują efekty kontaktu a nie wystąpienie poszczególnych kontaktów).

            

 • dostarczenie aplikacji wyświetlającej historię kontaktu między klientem Banku i Bankiem (informacje zbierane ze wszystkich kanałów kontaktu – oddział, telefon, email, chat, inne),

Dostarczenie aplikacji do monitorowania i zarządzania efektywnością pracowników i procesów obsługi serwisowej.

Sektor: Finansowy

Problem biznesowy: Brak jednego, interaktywnego widoku obejmującego najważniejsze wskaźniki związane z pracą Contact Center.

            

 • Dostarczenie aplikacji wyświetlającej w trybie on-line konfigurowalne statystyki dla poszczególnych obszarów biznesowych,
 • Dostarczenie modułu umożliwiającego zarządzanie przypisywaniem konsultantów do poszczególnych zadań w Contact Center.

Przygotowanie aplikacji umożliwiającej umawianie i konsultacje medyczne przy wykorzystaniu wideo.

Sektor: Medyczny

Problem biznesowy: Brak narzędzia technologicznego umożliwiającego wirtualną rezerwację pacjenta na konsultacje medyczne prowadzone w trybie wideokonferencji.

      

 • Dostarczenie aplikacji mobilnej i WWW umożliwiającej rejestrację pacjenta do specjalistów różnych dziedzin medycyny,
 • Dostarczenie modułu recepcji, umożliwiającego zarządzanie rezerwacjami z perspektywy jednostki medycznej,
 • Zestawianie konferencji wideo w wysokiej jakości w trakcie umówionej konsultacji medycznej. Konferencja jest zestawiana z urządzenia mobilnego pacjenta do komputera lekarza.

Przygotowanie aplikacji do obiegu dokumentów w firmie

Sektor: Firma technologiczna

Problem biznesowy: Dokumenty (np. księgowe, umowy, itp.) w firmie są przechowywane w postaci papierowej co wydłuża proces ich rozpowszechniania, archiwizowania oraz wyszukiwania. Czas obsługi dokumentów przez poszczególnych uczestników procesu (np. podpisywanie) nie jest kontrolowany i przez to w większości wypadków długi.

                    

 • Dostarczenie aplikacji umożliwiającej obsługę elektronicznych obrazów dokumentów,
 • Przypisywanie dokumentów do uczestników procesu i monitorowanie czasu obsługi dokumentów,
 • Utworzenie centralnego repozytorium elektronicznych obrazów dokumentów.

Dostarczenie aplikacji prezentującej dane o czynnościach wykonanych przez konsultanta Contact Center podczas rozmowy telefonicznej na podstawie informacji zebranych z systemu analizy głosu.

Sektor: Finansowy

Problem biznesowy: Aby uzyskać informację o tym jakie czynności były wykonywane przez konsultanta podczas rozmowy należy wyszukać rozmowę w archiwum i następnie w osobnym systemie znaleźć informacje o wykonanych operacjach. Wydłuża to czas analizy danych w Contact Center.

• Dostarczenie aplikacji synchronizującej dane z systemów przechowujących informacje o operacjach wykonanych podczas rozmowy z danymi rozmowy w systemie nagrywającym,

        

Dostarczenie aplikacji umożliwiającej obsługę komunikatów pozostawionych przez Klientów w systemie transakcyjnym Banku w postaci wiadomości mail przez konsultantów Contact Center.

Sektor: Finansowy

Problem biznesowy: Klientowi zależy na centralizacji i unifikacji interfejsów dlatego też, istnieje potrzeba aby wiadomości z systemu transakcyjnego jak i odpowiedzi były obsługiwane tak samo jak wiadomości email przesłane do Banku za pośrednictwem systemu poczty elektronicznej.

• Dostarczenie dwukierunkowego konwertera zamieniającego wiadomości z bazy danych systemu transakcyjnego na wiadomości email i odpowiedzi email na wiadomości systemu transakcyjnego,

przekazywanie wiadomości email do systemu obsługi kanału email w Contact Center.

       

Dostarczenie aplikacji do obsługi sytuacji awaryjnych poprzez automatyczne zestawianie telekonferencji z zespołem zarządzania kryzysowego.

Sektor: Finansowy

Problem biznesowy: Podczas sytuacji awarii konieczne jest szybkie zebranie zespołu kryzysowego. Jest to rozproszony zespół, którego członkowie muszą uzyskać szybkie połączenie telefoniczne do automatycznie tworzonej telekonferencji.

• Dostarczenie aplikacji automatycznie tworzącej konferencję audio na platformie WebEx podczas wystąpienia awarii,

• Aplikacja wysyła powiadomienia do zdefiniowanej listy uczestników zespołu kryzysowego z linkiem dostępowym do telekonferencji,

• Po uruchomieniu linku następuje zestawienia połączenia z telekonferencją.

   

Dostarczenie aplikacji komunikacji między nauczycielami w szkole i szybkich powiadomień.

Sektor: Edukacja

Problem biznesowy: Brak systemu umożliwiającego w szybki sposób skomunikować się z innymi pracownikami. Pracownicy są rozproszeni pomiędzy różnymi lokalizacjami.

         

 • Dostarczono aplikacje mobilną na systemy Android oraz iOs umożliwiającą wysyłanie komunikatów
 • Aplikacja pozwala na tworzenie grup użytkowników oraz szablony wiadomości dzięki czemu czas obsługi skraca się do minimum
 • Jeżeli osoba nie posiada smartfona istnieje możliwość wysyłania wiadomości SMS

Przygotowanie aplikacji do komunikacji z tłumaczem.

Sektor: Dowolny

Problem biznesowy: Brak możliwości porozumienia się osób głuchych w sytuacjach, gdy druga osoba nie rozumie języka migowego. Brak możliwości porozumienia się w przypadku nieznajomości języka angielskiego.

        

• Dostarczono aplikację mobilną, która pozwala na zestawianie połączeń video

• Osoba bądź firma wykorzystująca aplikację ma mozliwość poprzez prosty interfejs zestawienia połączenia z tłumaczem języka migowego oraz języka angielskiego.

Nasze kompetencje dla Twojej firmy

Skontaktuj się z nami

Partnerzy

 • CISCO
 • NICE
 • IBM
 • Check Point
 • MICROSENS
 • Eleveo
 • Surfly
 • Veeam
 • Thales
 • Infoblox
 • Wallix