pl
Skontaktuj się z nami

Spółka Systemy Sieciowe Sevenet Sp. z o.o. powstała w 1997 roku. W czerwcu 2008 roku nastąpiło przekształcenie spółki w spółkę akcyjną – Sevenet S.A. Od 8 czerwca 2011 roku akcje Spółki notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.

Siedziba główna Sevenet S.A. od początku powstania spółki mieściła się w Gdańsku. Początkowo firma wynajmowała przestrzeń biurową przy ulicy Do Studzienki, następnie zaś biuro przeniesione zostało do willi miejskiej zlokalizowanej przy ulicy Tuwima 25.  W związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz znaczącym wzrostem zatrudnienia, w 2010 roku gdańskie biuro przeniesione zostało do nowoczesnego budynku przy ulicy Galaktycznej 30A w Gdańsku Osowej. Konsekwencją rozwoju i zatrudniania ekspertów nie tylko w Trójmieście było utworzenie pierwszego lokalnego biura Sevenet w Warszawie, również w 2010 roku. Dodatkowo spółka posiada dwa biura: powstałe w 2012 roku biuro we Wrocławiu oraz biuro w Krakowie utworzone w maju 2013 roku.

Pod koniec 2011 roku Sevenet S.A. rozpoczęła realizację znaczącego projektu, zawiązując tym samym zależną spółkę celową Seventica Sp. z o.o. Spółka dostarcza System Komunikacji Niewerbalnej umożliwiający bezproblemową komunikację osobom głuchoniemym w placówkach administracji publicznej.

W 2017 roku nastąpiło przejęcie przez spółkę Sevenet S.A. spółki zależnej Seventica Sp. z o.o. Od tej pory firma Sevenet S.A. przejmując wszystkie prawa i obowiązki Seventica sp. z o.o. , posiadała w swojej ofercie usługę "Komunikacja bez barier". W styczniu 2022 r., po wieloletniej pracy komunikacyjnego wsparcia osób Głuchych oraz Obcokrajowców, została podjęta bardzo ciężka decyzja o wyłączeniu usługi ze względów ekonomicznych.

  • 2022

  • 25-lecie firmy Sevenet S.A.
  • 2020

  • Pierwszy polski partner Cisco, który zdobył specjalizację Customer Experience
  • 2020

  • Tytuł "Cisco Enterprise Partner of the Year", "Cisco Networking Partner of the Year" oraz "Cisco Software Partner of the Year"
  • 2017

  • 20-lecie firmy oraz pierwsza edycja autorskiej konferencji „Sevenet Story Scene”
  • 2017

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia do „TAJNE”
  • 2016

  • Przekraczamy liczbę 100 pracowników
  • 2015

  • Cisco Customer Care Partner of the Year 2015 EMAR Central
  • 2014

  • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia do „POUFNE”
  • 2011

  • „2010 Technology Excellence UC & Collaboration Partner of the year” na Cisco Partner Summit 2011
  • 2011

  • Akcje Spółki notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect
  • 2010

  • Nowe biuro w Gdańsku oraz otwarcie biura w Warszawie
  • 2008

  • Sevenet S.A. otrzymuje tytuł Sevenet Cisco Gold Partner
  • 2008

  • Przekształcenie spółki w spółkę akcyjną – Sevenet S.A.
  • 1997

  • Założenie spółki Sevenet Systemy Sieciowe Sp. z o.o.