pl
Skontaktuj się z nami
Zostaliśmy nagrodzeni trzema statuetkami Cisco Partner of the Year!

Miło nam poinformować, że oprócz tegorocznej nagrody Cisco Enterprise Partner of the Year, zostaliśmy nagrodzeni również tytułem Cisco Networking Partner of the Year oraz Cisco Software Partner of the Year. Wspólną pracą oraz zaangażowaniem w przygotowanie i realizacje projektów osiągamy rezultaty, które ugruntowują nas na rynku jako specjalistę w swojej dziedzinie.
Dziękujemy wszystkim za nieoceniony wkład w rozwój naszej firmy.