pl
Skontaktuj się z nami
3 listopada br. podpisaliśmy porozumienie w ramach współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa z Głównym Instytutem Górnictwa – Polskim Instytutem Badawczym.

Porozumienia podpisali: Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa – Polskiego Instytutu Badawczego prof. Stanisław Prusek, Prezes Sevenet S.A. Rafał Chomicz oraz Dyrektor generalny Cisco w Polsce Przemysław Kania i Dyrektor generalny IBM na Polskę, Kraje Bałtyckie i Ukrainę Marcin Gajdziński.

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (GIG-PIB) to polska instytucja badawczo-rozwojowa, która działa w sektorze górnictwa i energetyki. Został założony w 1945 roku i ma swoją siedzibę w Katowicach. GIG-PIB jest jednym z najważniejszych instytutów górniczych w Polsce i pełni ważną rolę w badaniach i rozwoju w sektorze górniczym oraz energetycznym.

Nasze doświadczenia we współpracy z różnymi branżami m.in. z energetyką, kolejnictwem czy sektorem bankowo - finansowym w zakresie cyberbezpieczeństwa pozwoli na wzmocnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, w tym przypadku firm które działają w branży węglowej oraz jej otoczeniu.

Cele, jakie strony postawiły sobie w ramach porozumienia obejmują:

  • Podnoszenie kompetencji cyberbezpieczeństwa w zakresie świadomości zagrożeń, metod ataków w cyberprzestrzeni oraz prawnych, organizacyjnych i technicznych umiejętności przeciwdziałania zagrożeniom w systemach i sieciach teleinformatycznych,
  • Identyfikację podatności i zagrożeń, wymianę informacji oraz wypracowywanie metod zgłaszania i obsługi incydentów, w tym również organizacja i udział w ćwiczeniach,
  • Opracowywanie rekomendacji w zakresie konfiguracji urządzeń, oprogramowania i usług w sposób maksymalizujący skuteczność mechanizmów zabezpieczających,
  • Przygotowanie i prowadzenie oceny oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa rozwiązań i usług,
  • Promowanie innowacyjnych rozwiązań i projektów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz opracowywanie, testowanie i wdrażanie nowych rozwiązań,
  • Udostępnienie technologii, w celu uzyskania wzajemnych korzyści takich jak: informacji na temat aktualnych zagrożeń i najnowszych rozwiązań w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, możliwości prowadzenia projektów badawczych w celu rozwijania nowych technologii i metod zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym, udostępniania istniejącej technologii w celu wdrożenia i wykorzystania produktów (z zachowaniem obowiązujących zapisów licencyjnych), współpracy przy wdrożeniu i testowaniu technologii cyberbezpieczeństwa w środowisku podmiotów wchodzących w skład ISAC przy GIG,
  • Tworzenie kampanii edukacyjnych oraz podejmowanie działań w celu zwiększenia świadomości na temat cyberbezpieczeństwa wśród pracowników, członków ISAC - GIG i innych klientów poprzez studia podyplomowe z zakresu cyberbezpieczeństwa w sieciach IT i OT.