pl
Skontaktuj się z nami
Od połowy marca wszystkie szkoły przeszły na tryb nauki zdalnej.

Niestety nie każdy nauczyciel bądź uczeń ma w domu do swojej dyspozycji komputer – tak bardzo potrzebny w tym trudnym czasie. Dlatego firma Sevenet S.A. postanowiła wesprzeć Szkołę Podstawową nr 58 im. Kazimierza Sołtysika w Gdańsku i przekazać na ręce Dyrekcji Szkoły 12 laptopów. Od teraz wszyscy uczniowie oraz nauczyciele mogą wspólnie realizować swoje cele edukacyjne w formie zdalnej.

Fajnie jest pomagać!