pl
Skontaktuj się z nami
Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 kwietnia 2023 roku nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki Sevenet S.A.

Nowy adres siedziby firmy to:
ul. Juliana Tuwima 25
80-210 Gdańsk


Pozostałe dane Spółki takie jak nr KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian. Zmianie nie ulegają także adresy e-mail oraz numery telefonów komórkowych.

W zawiązku z powyższym prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji dotyczącej Spółki na wskazany powyżej adres, jak również o ujawnianie nowego adresu siedziby Spółki na wszelkich fakturach, rachunkach lub innych dokumentach kierowanych do Sevenet S.A.


W przypadku jakichkolwiek pytań - zachęcamy do kontaktu.