pl
Skontaktuj się z nami

Oferowane przez nas systemy nagrywające w pełni integrują się z systemem telefonicznym oraz Contact Center, dzięki czemu razem z nagraniem zapisywane są dodatkowe dane ułatwiające identyfikację Klienta. Nasze rozwiązania zapewniają rejestrację głosu, a także ekranów stacji roboczych agenta, e-maili, chatów i video.

Systemy analityczne wspierają procesy biznesowe poprzez automatyczne wyszukiwanie i oznaczanie nagrań, gdzie pojawiają się zdefiniowane frazy (słowa lub zwroty kluczowe) oraz zdarzenia (np. długotrwała cisza, podniesiony głos, kłótnia, itp.). Takie nagrania mogą służyć jako materiał do oceny pracy agenta, wyznaczenia ścieżki jego rozwoju oraz uruchomienia działań utrzymaniowych i sprzedażowych.

Niektóre fragmenty procesów biznesowych (takie jak wypełnianie formularzy danymi, wpisywanie tych samych danych w kilku aplikacjach itp.) mogą zostać automatycznie zrealizowane poprzez mechanizmy robotyki, które pracując w tle, analizują działania agenta i wykonują za niego fragmenty procesu oraz mogą podpowiadać, jakie kroki należy kolejno wykonać od czasu rozpoczęcia do ukończenia całego procesu biznesowego.

Nowoczesne technologie umożliwiają użycie głosu, jako elementu weryfikacyjnego i identyfikującego Klienta. Dzięki zastosowaniu biometrii głosowej szybciej i efektywniej można przeprowadzić proces rozpoznania Klienta, przez co znacząco skraca się czas obsługi Klienta w Contact Center.

Nasza oferta:

 • Projektujemy i wdrażamy nowoczesne systemy rejestracji głosu, obrazu, video, tekstu na bazie potrzeb Klienta oraz z uwzględnieniem istniejących systemów telefonicznych i procesów biznesowych,

 • Tworzymy architekturę, instalujemy i konfigurujemy rozwiązania analityki mowy, robotyki i biometrii, na podstawie indywidualnych potrzeb Klientów,

 • Prowadzimy konsultacje biznesowe pozwalające na najlepsze dopasowanie systemów ocen, analityki i robotyki do procesów biznesowych.

Ślad po komunikacji z klientem zarejestrowany w Systemie Contact Center ma dla Firm ogromną wartość jako potwierdzenie ustaleń między Konsultantem, a Klientem oraz jako nośnik informacji o potrzebach rozwojowych Konsultantów. Oferujemy rozwiązania niezawodne, pozwalające na szybkie wyszukanie nagrań na podstawie postawionych przez użytkownika kryteriów. Systemy nagrywające wzbogacone o mechanizmy analityki i robotyki (real-time) są w stanie znacząco przyśpieszyć obsługę Klienta przez zautomatyzowanie procesów oraz skuteczny rozwój kompetencji Konsultantów.

Zespół BAS

Co nas wyróżnia

Stabilność
Bezpieczeństwo
Kompleksowość

Nasze kompetencje dla Twojej firmy

Skontaktuj się z nami

Partnerzy

 • CISCO
 • NICE
 • IBM
 • Check Point
 • MICROSENS
 • Eleveo
 • Surfly
 • Veeam
 • Thales
 • Infoblox
 • Wallix