pl
Skontaktuj się z nami

Okresy zamknięte

2024 rok

11 stycznia  – 12 lutego 2024 roku – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją Raportu okresowego SEVENET S.A. za IV kwartał 2023 roku (jest to raport za II kwartał roku obrotowego 2023/2024 Spółki).

12 kwietnia – 13 maja 2024 roku – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją Raportu okresowego SEVENET S.A.  za I kwartał 2024 roku (jest to raport za III kwartał roku obrotowego 2023/2024 Spółki).

11 lipiec – 12 sierpnia 2024 roku – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją Raportu okresowego SEVENET S.A. za II kwartał 2024 roku (jest to raport za IV kwartał roku obrotowego 2023/2024 Spółki).

20 wrzesień – 21 październik 2024 – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją Raportu Rocznego SEVENET S.A. za rok 2023 (jest to raport za okres od 2023.07.01 – 2024.06.30 roku obrotowego Spółki)

11 października – 12 listopada 2024 roku – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją Raportu okresowego SEVENET S.A. za III kwartał 2024 roku (jest to raport za I kwartał roku obrotowego 2024/2025 Spółki).