pl
Skontaktuj się z nami

Rada Nadzorcza

 

Bogusław Wasilewko - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Tomasz Paszczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej

Roman Rogalski – Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Czarniecki – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Serkowski – Członek Rady Nadzorczej