pl
Skontaktuj się z nami
  • Rok obrotowy 2022/2023

  • Wybrane dane rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych
  • Wybrane dane finansowe Bilansu sporządzonego
  • Rok obrotowy 2021/2022

  • Wybrane dane rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych
  • Wybrane dane finansowe Bilansu sporządzonego
  • Rok obrotowy 2020/2021

  • Wybrane dane rachunku wyników oraz rachunku przepływów pieniężnych
  • Wybrane dane finansowe Bilansu sporządzonego