pl
Skontaktuj się z nami
Joanna Barczyk
Wiceprezes Zarządu

Urodzona w 1979 roku, w Gdyni. Ukończyła studia magisterskie z zakresu Zarządzanie i Marketing na Wydziale Administracji Akademii Morskiej w Gdyni oraz Podyplomowe Studia Public Relations na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na Politechnice Gdańskiej.

Od 2006 roku związana z firmą Sevenet S.A. Początkowo, jako Kierownik Biura Zespołu Marketingu i Wsparcia Biura (2006-2007), następnie jako Kierownik Biura Zarządu i Marketingu (2007-2008) oraz jako Dyrektor Pionu Administracji i Marketingu (2008-2010).

Od 2010 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Sevenet S.A., realizując m.in. strategię marketingową spółki, nadzorując relacje inwestorskie, działania z zakresu public relations, systemy zarządzania jakością i inne.

Od października 2022 roku objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu Sevenet S.A.

W latach 2011-2012 była Przewodniczącą Rady Nadzorczej w Logitel Sp. z o.o.

W latach 2015-2017 pełniła obowiązki Członka Rady Nadzorczej Seventica Sp. z o.o.