pl
Skontaktuj się z nami
Tomasz Labak
Członek Zarządu ds. Technicznych

Urodzony w 1981 roku. Ukończył Politechniką Krakowską na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, na specjalności Teleinformatyka, specjalizacji Bezpieczeństwo.

Po ukończeniu studiów ambitnie zdobywał doświadczenie i piął się na kolejne szczeble kariery zawodowej, zaczynając od Inżyniera Sieciowego, przez stanowisko Kierownika Zespołu Konsultantów, aż do Dyrektora Technicznego w firmie integrującej infrastrukturę IT.

W 2015 roku rozpoczął pracę w firmie Sevenet S.A na stanowisku Dyrektor Działu Data Center&Security, a w 2018 roku został powołany na Członka Zarządu ds. Technicznych (CTO).

W ramach pełnionej funkcji odpowiada m.in. za nadzór, kierowanie i organizowanie Działu Technicznego, nadzór nad wprowadzaniem nowych technologii, a także nad prowadzeniem analiz strategicznych mających wpływ na definiowanie bieżących i długoterminowych potrzeb inwestycyjnych spółki.