pl
Skontaktuj się z nami
Dołączyliśmy do grona partnerów współpracujących na rzecz zwiększania poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych instytucji publicznych oraz firm w Polsce.

Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) jest przedsięwzięciem niekomercyjnym o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest realizowane na rzecz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Partnerzy Programu zobowiązują się do wymiany doświadczeń m.in. aby zwiększać bezpieczeństwo cyfrowych procesów, produktów i usług oraz podnosić świadomość użytkowników rozwiązań cyfrowych. W Programie uczestniczą obecnie 23 firmy technologiczne (polskie i zagraniczne), które zdecydowały się współpracować nad podnoszeniem poziomu cyberbezpieczeństwa w kraju. 

Program Współpracy w Cyberbezpieczeństwie obejmuje:

  • obszar informacyjny – przekazywanie informacji o incydentach i zidentyfikowanych cyberzagrożeniach;
  • obszar edukacyjny – edukacja w zakresie bezpiecznej konfiguracji i eksploatacji urządzeń i usług;
  • obszar szkoleniowy – szkolenia podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa  w zakresie zwiększania świadomości cyberbezpieczeństwa w organizacji;
  • obszar know-how – wymiana wiedzy na temat najnowszych narzędzi i rozwiązań przeznaczonych do podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa;
  • obszar testów i certyfikacji – prowadzenie testów zabezpieczeń oraz przygotowanie do badań i certyfikacji cyberbezpieczeństwa.

Sytuacja na świecie i zidentyfikowane zagrożenia pozwalają przypuszczać, że obszar cyberbezpieczeństwa będzie najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną IT, dlatego przystąpienie Sevenet S.A. do Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie wpisuje się w strategie rozwoju i świadczenia usług naszej firmy. Dzięki temu będziemy mogli podzielić się wiedzą naszych ekspertów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, co pozwoli na zwiększenie świadomości cyberbezpieczeństwa tak ważnej w dzisiejszych czasach.

Aleksander Jagosz, Dyrektor działu Cyberbezpieczeństwa
Aleksander Jagosz, Dyrektor działu Cyberbezpieczeństwa