pl
Skontaktuj się z nami
11 października br. podczas warsztatów w zakresie wykrywania, analizowania i przeciwdziałania cyberprzestępcom w sektorze bankowym, nasz Prezes - Rafał Chomicz został uhonorowany Medalem Kopernika za zasługi dla budowy i rozwoju sektora bankowego.

Medal ten został ustanowiony w 2019 roku i stanowi honorowe wyróżnienie za wyjątkowe osiągnięcia w rozwoju i bezpiecznej działalności banków oraz tworzenia odpowiedniego, prawnego otoczenia dla sprawnego funkcjonowania polskiej bankowości. Jest to wyraz uznania za osobiste i kreatywne działania na rzecz polskiej bankowości.

Gratulujemy wszystkim laureatom!