pl
Skontaktuj się z nami
W ramach rozwoju partnerstwa z firmą F5 Networks, uzyskaliśmy status Silver Partner.

To dowód na to, że Sevenet spełnia restrykcyjne wymogi programu partnerskiego w zakresie wolumenu sprzedaży oraz standardów wdrażania produktów F5.
Podwyższenie poziomu partnerstwa wpisuje się w strategię rozwoju Sevenet w obszarze #cyberbezpieczeństwa.